UNINFOS 2018

Session Location: Kongresová sála

Ako implementovať výsledky GAP analýzy, analýzy rizík, hodnotenia procesov a data mappingu

Vnitřní hodnocení kvality na vysoké škole

Windows 10 a jeho aktualizačný cyklus v akademickom prostredí

Azure – Prečo by Vás mal zaujímať náš cloud Azure

Ukončenie konferencie

Panelová diskusia

Kódex správania, dôležitý nástroj v GDPR

Valné zhromaždenie

Bezpečnosť ISVS v univerzitnom kontexte

Modern Workplace (aktuálny stav zmluvy Campus Agreement)