UNINFOS 2018

Kódex správania, dôležitý nástroj v GDPR

Posted 15. novembra 2018 in: by uk_uninfos2018