UNINFOS 2018

Panelová diskusia

Moderuje: JUDr. Ondrej Zimen

Hostia:

RNDr. Branislav Baláž, generálny riaditeľ sekcie informatiky MŠVVaŠ SR

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prorektor pre informatiku, Univerzita Komenského

JUDr. Jakub Berthoty, Dagital Legal

Mgr. Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov

Tomáš Hettych, ISACA – Information Systems Audit and Control Association

Posted 15. novembra 2018 in: by uk_uninfos2018