UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
a
EUNIS Slovensko
Vás v spolupráci s
Vysokou školou múzických úmení a Vysokou školou výtvarných umení

pozývajú na 24. ročník konferencie

UNINFOS 2018

(Univerzitné informačné systémy)

Konferencia sa bude konať pod záštitou
podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR
a rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.,
rektorky VŠMU doc. Márie Heinzovej, ArtD. a rektora VŠVU prof. Stanislava Stankociho, akad. mal.

v Bratislave v dňoch 12. – 14.12.2018

Vysokoškolský internát Družba - Kongresová sála, Botanická 6/25, Bratislava - Karlova Ves

Kedy

12.-14.12.2018

Registrácia od 11:00

Kde

Bratislava

Konferenčné centrum VI Družba

Hlavné témy konferencie

GDPR a IT bezpečnosť na vysokých školách

Vzdelávanie v informačnej bezpečnosti

Informatizácia a digitalizácia školstva

Program

Termíny

termín
Registrácia účastníkov a úhrada poplatkov do 6.12.2018
Prihlasovanie abstraktov do 6.12.2018
Registrácia partnerov a sponzorov do 6.12.2018

Poplatky a vložné

Typ účastníka Výška poplatku
Členovia EUNIS-SK a EUNIS-CZ 40 €
Zástupca strednej školy 40 €
Nečlenovia EUNIS 60 €
Zahraničný účastník - zástupca člena EUNIS 60 €
Nezisková organizácia 60 €
Súkromná VŠ 60 €
Komerčná organizácia (Pasívna účasť) 150 €
Komerčná organizácia (Vystúpenie) 300 €
Komerčná organizácia
(Vystúpenie, prezenčná plocha a logo na webovej stránke)
500 €
Komerčná organizácia
(Vystúpenie, prezenčná plocha, logo v priestoroch konferencie a na webovej stránke)
750 €
Partneri a sponzori konferencie dohodou

INFORMÁCIE O PLATBE:
Úplný názov príjemcu: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Ulica a číslo príjemcu: Odbojárov 10/a
Mesto príjemcu s PSČ: 831 04 Bratislava
IČO: 00397865       DIČ: 2020845332
Číslo účtu príjemcu v tvare IBAN: SK04 8180 0000 0070 0008 4840

Bude taktiež možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.

Ubytovanie

Ubytovanie si každý účastník hradí a vybavuje sám. Pripravili sme pre Vás niekoľko tipov na ubytovanie v najbližšom okolí konania konferencie UNINFOS.

Hotel Družba
Botanická 6/25, Bratislava
https://www.hoteldruzba.sk/hotel-bratislava/
+421 2 6542 0065, +421 2 6029 9111
Online rezervácia
Hotel Sorea Regia
Kráľovské údolie 6, Bratislava
https://www.sorea.sk/bratislava/hotel-sorea-regia
+421 2 3211 2870
regia@sorea.sk
Cenník
Hotel Ibis Bratislava
Zámocká 38, Bratislava
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3566-ibis-bratislava-centrum/index.shtml
+421 2 65 420 065, +421 2 60 299 111
Online rezervácia

Partneri

Microsoft Slovakia s.r.o. IS4U s.r.o. TransData a.s.
Aliter Technologies a.s. Cominfo a.s. Atos s.r.o. VIPTel s.r.o.

+421 2 9010 8888

Organizátori