UNINFOS 2018

Bezpečnosť ISVS v univerzitnom kontexte

V rámci prednášky budú prezentované najčastejšie zraniteľnosti, ktoré vedú ku kompromitácii systémov. Bude prezentovaná očakávaná reakcia na takéto bezpečnostné incidenty vrátane povinnosti vyplývajúcich z aktuálnej a pripravovanej legislatívy.

Posted 15. novembra 2018 in: by uk_uninfos2018