UNINFOS 2018

Session Track: Spoločenské/organizačné

VŠVU práce

Obed

Ukončenie konferencie

Večera a spoločenský večer

Prestávka na kávu

Obed

Prestávka na kávu

Čaša vína

Koncert

Večera