UNINFOS 2018

Príprava vysokej školy na GDPR, praktické skúsenosti z UK

Posted 5. decembra 2018 in: by uk_uninfos2018