UNINFOS 2018

Session Track: Vzdelávanie v informačnej bezpečnosti

O vzdelávaní v informačnej bezpečnosti

Cloud, Kybernetická bezpečnosť a e-learning

Panelová diskusia