UNINFOS 2018

Session Track: GDPR a IT bezpečnosť na vysokých školách

Honeypoty a honeynety ako prostriedok ochrany akademických sietí

Príprava vysokej školy na GDPR, praktické skúsenosti z UK

Security awareness v akademickom prostredí

Softvérové riešenie na podporu procesov GDPR z dielne UK

Právna úprava kybernetickej bezpečnosti

Cloud, Kybernetická bezpečnosť a e-learning

Ako implementovať výsledky GAP analýzy, analýzy rizík, hodnotenia procesov a data mappingu

Panelová diskusia

Kódex správania, dôležitý nástroj v GDPR

Bezpečnosť ISVS v univerzitnom kontexte