UNINFOS 2018

Session Location: Družba

Ako implementovať výsledky GAP analýzy, analýzy rizík, hodnotenia procesov a data mappingu

Vnitřní hodnocení kvality na vysoké škole

Windows 10 a jeho aktualizačný cyklus v akademickom prostredí

Azure – Prečo by Vás mal zaujímať náš cloud Azure

VŠVU práce

Obed

Ukončenie konferencie

Panelová diskusia

Kódex správania, dôležitý nástroj v GDPR

Zasadnutie Klubu riaditeľov centier IKT