UNINFOS 2018

Session Location: Družba

Predstavenie vládneho cloudu

Honeypoty a honeynety ako prostriedok ochrany akademických sietí

Príprava vysokej školy na GDPR, praktické skúsenosti z UK

Security awareness v akademickom prostredí

O vzdelávaní v informačnej bezpečnosti

Softvérové riešenie na podporu procesov GDPR z dielne UK

Právna úprava kybernetickej bezpečnosti

VoIP Telefónne riešenie Obelix

Cloud, Kybernetická bezpečnosť a e-learning

Digitalizácia života školy